Samtalsstöd och psykoterapi

Samtalsstöd och psykoterapi kan vara svåra att skilja åt men generellt kan man säga att samtalsstöd är av mer stödjande karaktär och vanligt vid lättare besvär. Stödsamtalen utgör en trygg plats samt en förstående relation som syftar till att hjälpa individen förstå och hantera sin tillvaro. I många fall räcker det med en eller ett fåtal samtal för att få nya perspektiv och verktyg som man sedan kan komma vidare med på egen hand, och man är oftast fri att höra av sig allteftersom behov uppstår.
I psykoterapi söks en mer djupgående och transformerande effekt över tid. Kontakten är tät, kontinuerlig och förutbestämd och det finns tydliga mål av mer långsiktig karaktär. Psykoterapi kan vara hjälpsamt vid besvär såsom svårare depressioner och ångestsyndrom samt trauma. I praktiken är dock gränsen mellan de två samtalsformerna flytande då även samtalsstöd kan vara av mer strukturerad karaktär, samt ha en mer djupgående och transformerande terapeutisk effekt.

För att komma i kontakt med mottagningen, var god fyll i formuläret. Du får på vardagar vanligtvis svar på formuläret inom 24 timmar. Du kan också mejla info@mabattre.se eller ringa 0739916208.