Tjänster

Familjesamtal

Samtal för hela eller delar av familjen i syfte att öka familjemedlemmars förmåga till kommunikation, samspel…

Föräldrastöd

Vägledande och stöttande samtal för föräldrar med fokus på samspel, relation, konflikthantering ….

Psykologisk testning

Skicka förfrågan vid intresse.

Samtalsstöd/psykoterapi

Individuell kontakt vid nedstämd, oro/ångest, dålig självkänsla, m.m…