Emotionsfokuserad terapi (EFT)

Emotionsfokuserad terapi (EFT)

EFT är en evidensbaserad metod som visat sig vara verksam för individer, familjer och par. Inom EFT betraktar man psykisk ohälsa såsom relationssvårigheter, nedstämdhet, dålig självkänsla eller ångest som ett utslag av svårigheter med känslomässig bearbetning av antingen aktuella och/eller tidigare smärtsamma upplevelser. EFT har därför två centrala mål: 1) att öka individers emotionella bearbetningsförmåga och kompetens generellt samt 2) att transformera eller ”läka” tidigare smärtsamma upplevelser.

Uttrycket ”feel it to heal it” fångar grundprinciper i EFT. Uttrycket syftar till att det går att bearbeta och förändra gammal obearbetad emotionell smärta, men först genom att uppmärksamma och göra plats åt den. Uttrycket syftar även till att lidande är ett resultat av undvikande eller försök till undvikande av smärtsamma känslor och upplevelser. Utöver att utveckla individers emotionella bearbetningsförmåga och kompetens generellt är därför ett annat centralt mål i EFT att möta, hämta erfarenhet från och transformera sådana smärtsamma känslor och upplevelser som tidigare har undvikits eller stoppats undan.

Inom EFT finns en rad tekniker som syftar till att åstadkomma förändringarna. Terapeutrelationen är ett viktigt verktyg inom EFT och syftar till att utgöra en trygg, empatisk och genuin relation där klienten känner sig sedd och hållen, oavsett vad hen kommer med. På så vis ökar förutsättningarna för individen att våga möta, bearbeta och förändra det som ligger till grund för svårigheter och lidande.

På den här sidan kan du läsa mer om Emotionsfokuserad terapi https://www.sieft.se
På den här sidan kan du läsa mer om känslor samt utforska dina egna. http://kanslokompassen.se

För att komma i kontakt med mottagningen, var god fyll i formuläret. Du får på vardagar vanligtvis svar på formuläret inom 24 timmar. Du kan också mejla info@mabattre.se eller ringa 0739916208.